Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.

​​​

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"​ ​ ​
   Дата на публикуване: 25.11.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Mедицина
Научна специалност: „Акушерство и гинекология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-366/ 27.10.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. - Катедра „Акушерство и гинекология",  Факултет медицина, МУ - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Иван Тодоров Козовски, д.м.н. - Управител на Медицински център за асистирана репродукция „Варна" ООДРецензия
Външен членПроф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. - Председател на Българско дружество по Акушерство и гинекология, Университетска болница „Майчин дом", Началник Клиника „Бременност с повишен рискРецензия
Външен членПроф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м. -  Катедра „Акушерство и гинекология", МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Веселина Нинова Маркова - Медицински център за асистирана репродукция „Варна" ООДСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м. - Катедра „Акушерство и гинекология", МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м. - Ръководител УС „Медицински козметик", Медицински колеж - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Цветан Павлов Цветков, д.м. – доцент по акушерство и  гинекология, гр. Варна 
Автореферат ​​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.12.2016 г. от 10.00 ч. в I-ва аудитория на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. ​ ​

 

​