Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, д.м. ​

​​

                                                                         ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.10.2015 г.
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Физиология на животните​​ и човека"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено„Медико-биологични науки", УС „Физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидати: Д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-257/05.08.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Маргарита Стефанова Иванова, д.м.н. - Ръководител УС „Физиология" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Радослав Александров Гърчев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология" при МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Ирен Петкова Белчева, д.м.н. – Институт по невробиология, БАНРецензия
Външен член

Проф. д-р Стиляна Петкова Белчева, д.м.н. – Катедра „Специална педагогика и логопедия" при

СУ „Св. Климент Охридски"

Становище
Външен член Проф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н. – професор по физиология, гр. ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Катерина Николова Георгиева, д.м. – Катедра „Физиология" при МУ - ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. – Ръководител УС „Патофизиология" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология и патофизиология" при МУ - Варна 
Външен членДоц. д-р Юри Пенков Няголов, д.м. – Катедра "Физиология" при МУ-София 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.11.2015 г. (петък) от 11.00 часа в Заседателна зала (II-ри етаж) на МУ- Варна. ​ ​