Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф

 

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 31.07.2015 г. ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.3. Фармация
Научна специалност:„Биофармация и фармакокинетика"
Факултет„Фармация"
Първично структурно звено

„Предклинични и клинични науки"

УС „Фармакология и токсикология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат:Маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-151/22.05.2015 г.Изготвя
Председател

Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. - Р-л Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ - Варна

 

Рецензия
Външен членАкад. проф. д.б.н. Евгени Викторов Головински - ИМБ „Акад. Румен Цанев"- БАН, гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Тамара Иванова Пайпанова, д.х. - Ръководител секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология" ИМБ „Акад. Румен Цанев"- БАН, гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Адриана Иванова Бочева, д.м.н. - Медицински Факултет, Катедра „Патофизиология", МУ-СофияСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Мариета Петрова Георгиева д.м., Ръководител на УС „Фармакология и токсикология", Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Петко Пенков Маринов, д.м. - УС „Фармакология и токсикология", Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Юличка Събева Събева, д.м. - УС „Фармакология и токсикология", Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Радко Златков Радев, д.м. - Катедра „Предклинични и клинични науки", Факултет „Фармация" при МУ- Варна 
Външен членПроф. Николай Георгиев Ламбов, д.ф. – Декан на Фармацевтичен факултет, МУ-София 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 02.09.2015 г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна.