Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Камелия Тодорова Цветанова

 

​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност: "Анестезиология и реанимация"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина"
Кандидат: д-р Камелия Тодорова Цветанова
Тема на дисертационния труд:„Многоаспектен сравнителен анализ на някои периоперативни показатели при лапароскопски и роботизирани онкогинекологични операции"
Научни ръководители: 

Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.

Доц. д-р Мария Атанасова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-206/26.06.2015 г. Изготвя
ПредседателПроф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. - Ръководител Катедра КАСИММ при МУ-ВарнаСтановище
Външен член

Проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, д.м. – Началник КАРИТ към УМБАЛ „Св. Георги",

гр. Пловдив

Рецензия
Външен членПроф. д-р Атанас Георгиев Темелков, д.м. – УМБАЛ „Александровска", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Драгомиров Карадимов, д.м.н. - Началник КАИЛ към УМБАЛ „Царица Йоанна" – ИСУЛ, гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м. – МУ – Варна, Ръководител на Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м. - Катедра по клинични медицински науки, УС по хирургически болести, при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, д.м. - Клиника по анестезиология и интензивно лечение, СБАЛББ "Св. София", гр. София 
Авторе​ферат​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.10.2015 г. (четвъртък) от 14.00 ч.
в зала „Хелиге" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД​​ – гр. Варна. ​ ​