Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Нели Миткова Лодозова

​​

                                                                                            ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​​​ ​
   Дата на публикуване: 05.02.2015 г. ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.2. Биологически науки
Научна специалност:„Микробиология"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Предклинични и клинични науки"
Кандидат:Нели Миткова Лодозова
Тема на дисертационния труд:„Характеристика и честота на широкоспектърни бета-лактамази (ESBL), причиняващи уроинфекции в детска възраст"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Красимир Методиев, д.м.н.

Доц. д-р Димитричка Близнакова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-248/12.12.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Предклинични и клинични науки", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Пламен Христов Ненков, д.м.н. - НЦЗПБ, София                Рецензия
Вътрешен членДоц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м. - Ръководител Катедра „Микробиология и вирусология", МУ-ВарнаРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. - НЦЗПБ, СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, д.м., м.з.м. - Ръководител Катедра „Микробиология", МУ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. - Ръководител Катедра „Педиатрия и медицинска генетика", МУ-Варнa 
Външен членПроф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, д.м.н. - МУ-Пловдив 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.02.2015 г. (петък) от 13.30 часа в Семинарна зала, ет. 8 на ХЕИ-Варна.​ ​ ​