Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов

​ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публик​уване: 07.04.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Mедицина
Научна специалност: „Психиатрия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Проучвания върху някои аспекти на биполярно афективно разстройство"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-25/15.02.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Зам.-ректор КНС при МУ - ВарнаРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н. – Изпълнителен Директор на МБАЛНП „Св. Наум" – СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м. – Ръководител Катедра „Здравни грижи" при Филиал Велико Търново към МУ - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова - професор при СУ „Климент Охридски", Директор на Институт за детско психично здраве, гр. СофияСтановище
Външен членПолк. доц. д-р Тони Славчев Дончев, д.м. – Началник Клиника "Психиатрия" при ВМА - СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Христо Русков Хинков, д.м. -  Директор на Националния център по обществено здраве и анализи, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Иванка Бончева Паунова, д.пс. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" 
Външен членДоц. д-р Павлина Петкова Петкова, д.м. - доцент към ВСУ „Черноризец Храбър" 
Автореферат​ ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.04.2016 г. /петък/,

от 11.00 ч. в аудитория „Проф. д-р Вл. Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна.​