Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Мая Димитрова Дойчинова

 
ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност:„Терапевтична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат:Д-р Мая Димитрова Дойчинова
Тема на дисертационния труд:Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания)"
Научен ръководител: Проф. д-р Славчо Димитров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-122/27.04.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Радосвета Иванова Василева, д.м. – професор към Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, МУ – ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Веселин Кънчев Късовски, д.м. – БАН, гр. СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Славчо Крумов Димитров, д.м. – Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" към МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Иван Атанасов Филипов, д.м. – ФДМ на МУ -  ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Нешка Атанасова Манчорова, д.м. – ФДМ на МУ - ПловдивСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м. – Катедра „Микробиология и вирусология" към МУ – Варна 
Външен член

Доц. д-р Христина Дянкова Михайлова, д.м. –Катедра по образна и орална диагностика, ФДМ, МУ-София


Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.06.2015 г. (петък) от 14.30 ч.  
в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ – Варна. ​ ​