Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 24.06.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Клинична лаборатория"
Факултет Обществено здравеопазване
Първично структурно звено Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория",   УС по клинична лаборатория

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 18/ 08.03.2016 г.
Кандидат: Доц. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-132/ 09.05.2016 г. Изготвя
ПредседателПроф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н. – Медицински колеж към МУ - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Красимира Илиева Икономова, д.м. – МК София, Началник лаборатория по клинична лаборатория и имунология при Транспортно-медицински институт – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Тодор Груев, д.м. – Клиника по биохимия, Медицински факултет към университет „Св. св. Кирил и Методий", гр. СкопиеРеценция
Външен членДоц. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. – Ръководител Катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология" при МУ – гр. ПлевенСтановище
Външен член Проф. д-р Елена Михайлова Цветанова, д.м.н. – Ръководител Клинична лаборатория към Катедра по Неврология, УМБАЛ „Александровска", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Дора Димитрова Терзиева, д.м. – Катедра „Клинична лаборатория" при МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Ваня Цонева Иванова, д.м. – Секция „Клинична лаборатория" към Първа Катедра „Вътрешни болести и клинична лаборатория" при Тракийски университет, гр. Стара ЗагораСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Бистра Цанева Калчева, д.ф. - Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Таня Иванова Денева, д.м. - Катедра „Клинична лаборатория" при МУ-Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.07.2016 г. (понеделник)
от 11.00 часа
в Заседателна зала (II-ри етаж) на Медицински университет
„Проф. д-р П. Стоянов" - Варна.
​ ​