Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.

​ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на п​убликуване: 07.07.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Научна специалност: „Ортопедична стоматология"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Протетична дентална медицина"
Кандидат:Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-194/ 06.06.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. - Декан на Факултет „Дентална медицина" при МУ- Варна Рецензия
Външен член Акад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н – гр. СофияРецензия
Външен член

 Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, д.м. - Декан на Факултет „Дентална медицина" при

МУ-Пловдив

Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. - Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ – Варна до 25.05.2012 гСтановище
Външен член Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. - Катедра „Протетична дентална медицина" при ФДМ- София Становище
Външен член

 Проф. д-р Христо Калчев Кисов, д.м. - Катедра „Протетична дентална медицина" при

МУ - Пловдив

Становище
Вътрешен член Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. - Катедра „Oрална, лицево-челюстна хирургия и СОД" при МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Анатомия, хистология и ембриология" при МУ-Варна  
Външен член Проф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м. - Факултет „Дентална медицина" при МУ-Пловдив 
Авторе​ферат ​ ​
Заседанието на Науч​ното жури ще се проведе на 22.07.2016 г. от 14.00 ч. в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ - Варна​