Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.10.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: „Дентална клинична алергология"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 47/ 21.06.2016 г.
Кандидат: д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-305/ 03.08.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. – професор към Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ - Варна до 25.05.2012 г.Рецензия
Външен членАкад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. – Консултант към НЦЗПБ, гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Илияна Любомирова Стоева-Иванова, д.м. – Катедра „Образна диагностика, физиотерапия и алергология", ФДМ, МУ - ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Мария Стоянова Денчева, д.м. – Катедра „Образна и орална диагностика" при МУ- СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. - Ръководител Катедра ,,Протетична дентална медицина" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. - Ръководител Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Георги Стоянов Николов, д.м. – НЦЗПБ, гр. София 
Резюмета на научните трудове ​​ ​
Заседанието на Науч​ното жури ще се проведе на 29.11.2016 г. (вторник) от 12.00 ч. в зала 215 на ФДМ при Медицински университет - Варна.    ​ ​