Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Тони Данков Аврамов

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.03.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Неврохирургия"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „Неврохирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Кандидати:Д-р Тони Данков Аврамов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-238/08.12.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. - Клиника по неврохирургия МБАЛ „Св. Анна-Варна", Ръководител УС по неврохирургия – МУ - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Кирил Василев Романски, д.м.н. УМБАЛ „Св. Иван Рилски" – София, Клиника по неврохирургияРецензия
Външен членПроф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м. – Началник клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Пирогов"- СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. МУ – Варна, Ръководител Катедра „Нервни болести"Становище
Външен член Доц. д-р Христо Цеков Цеков, д.м. – Токуда Болница, Клиника по неврохирургия, СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Стефан Петров Вълканов, д.м. – УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович, Тракийски университет-Стара ЗагораСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Явор Петков Енчев, д.м. – Началник клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Марина"-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Силва Петева Андонова, д.м. – Н-к II неврологична клиника МБАЛ „Св. Марина" – гр. Варна 
Външен членДоц. д-р Румен Стойков Попов, д.м. – Н-к НХ клиника УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" – гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.04.2015 г. (сряда) от 12.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​