Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Николай Тодоров Дончев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Съдова хирургия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Хирургически болести", УС „Сърдечно-съдова хирургия"   

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 42/ 03.06.2016 г.
Кандидат: д-р Николай Тодоров Дончев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-292/ 01.08.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Веселин Петров Петров, д.м. – Ръководител УС „Сърдечно-съдова хирургия", Катедра "Хирургически болести", Медицински университет – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Тодор Тодоров Захариев, д.м.н.  – Началник клиника по Съдова хирургия и ангиология при Университетската болница „Св. Екатерина" – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м. – МБАЛ „НКБ" ЕАД, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м. – МБАЛ „Токуда Болница", гр. СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Димитър Петков Петков, д.м. – МБАЛ „Тракия" ООД, гр. Стара ЗагораСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – Декан на Факултет медицина, Катедра "Хирургически болести", УС „Гръдна хирургия", Началник клиника по Гръдна хирургияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. – УС „Сърдечно-съдова хирургия", Катедра „Хирургически болести", Медицински университет - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член

Доц. д-р Виктор Владимиров Княжев, д.м. – Клиника по Съдова хирургия, МБАЛ „Св. Анна" –

гр. Варна

 
Външен член

Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м. –  Началник Клиника по Съдова хирургия към ВМА-ББАЛ –

гр. Плевен

 
Резюмета на научните трудове
                   Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.11.2016 г. (петък) от 13.00 ч. в Заседателна зала                               (II-ри етаж),сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна.