Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Нина Иванова Милчева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"​ ​ ​
   Дата на публикуване: 30.12.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност:„Детска стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Детска дентална медицина"
Кандидат:д-р Нина Иванова Милчева
Тема на дисертационния труд:„Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби"
Научен ръководител:  Проф. д-р Росица Кабакчиева, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-321/13.11.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. – Ръководител катедра „Детска дентална медицина" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член

Доц. д-р Наталия Христова Гатева-Грънчарова, д.м. – Катедра „Детска дентална медицина" при

МУ - София

Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Снежана Запрянова Пиринска-Топалова, д.м. – професор към Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" на МУ-Варна до 07.06.2012 г.Рецензия
Външен членПроф. д-р Росица Илиева Кабакчиева, д.м. - Катедра „Детска дентална медицина" при МУ – СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Росица Стоилова Стоилова-Петрова, д.м. – Катедра „Детска дентална медицина" при МУ – ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Ръководител Катедра „Орална и ЛЧХ и СОД", Декан на ФДМ 
Външен членПроф. д-р Иван Атанасов Филипов, д.м. - Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия", при ФДМ на МУ-Пловдив 
Автореферат​ ​ ​
Заседанието на Научното ​жури ще се проведе на 14.01.2016 г. (четвъртък) от 12.00 часа в аудитория "Доц. д-р Димитър Клисаров" на ФДМ при МУ - Варна. ​ ​​