Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. д-р Петър Милчев Петров, д.м.

​​

                                                                     ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Детска психиатрия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено „Психиатрия и медицинска психология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидати: Гл. ас. д-р Петър Милчев Петров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-248/03.08.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Ръ​​ководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-ВарнаРецензия
Външен член1Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, д.м. - УМБАЛ „Александровска" – СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Антон Славчев Славчев, д.м. – Началник на стационарно отделение на Клиника по детско-юношеска психиатрия в УМБАЛ „Александровска" - СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Димитър Славчев Терзиев, д.м. – МУ - СофияСтановище
Вътрешен член Проф. Иванка Бончева Паунова, д.пс. - Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м. -  Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. - Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Георги Иванов Попов, д.м.н. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-Варна  
Външен членДоц. д-р Светла Младенова Стамболова, д.м. – гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.11.2015 г. oт 14.30 ч. в Заседателна зала на МУ – Варна. ​ ​​