Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Петър Атанасов Шивачев


ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​​
   Дата на публикуване: 02.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Детска кардиология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Педиатрия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 18/ 08.03.2016 г.
Кандидат:д-р Петър Атанасов Шивачев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-146/ 09.05.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, д.м. – Катедра "Педиатрия" при МУ- ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Владимир Борисов Пилософ, д.м.н. - Изпълнителна агенция за медицински одит – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Маргарита Радкова Цонзарова, д.м.  – Клиника по педиатрия при СБАЛ „МНКБ" – гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, д.м. – Клиника по педиатрия и детска кардиология при СБАЛ „МНКБ" – СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" при МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. – Ръководител Катедра "Вътрешни болести" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м. – УС „Кардиология и ревматология" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Пенев Пенев, д.м. – Първа клиника по кардиология при МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна 
Външен членДоц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. – Началник Клиника по вътрешни болести, МБАЛ „Св. Анна" – Варна 
Резюмета н​а научните трудове​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 02.09.2016 г. (петък) от 11.30 часа в Заседателна зала (II-ри етаж), сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна.