Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Нашите докторски програми

Докторските програми, в които се извършва обучение са разпределени по научни специалности, професионални направления и области на висше образование (съгласно действащия Класификатор на областите на висшето образование). Възможността за избор на докторска програма, която да отговаря на Вашите интереси може да даде тласък на решението Ви.

 Акредитираните докторски програми в МУ-Варна можете да видите тук.​​