Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Пламен Костов Недев, д.м.н.

                                                                   ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.11.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина​​
Научна специалност: „Оториноларингология"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено Катедра „Неврохирургия и УНГ болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидат: доц. д-р Пламен Костов Недев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-325/13.11.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.– Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-Варна и Директор Лечебно-диагностична дейност УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Диана Петрова Попова, д.м.н. – Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", Ръководител Катедра по УНГ болести при МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н. – Председател на Научното дружество по Оториноларингология – хирургия на глава и шия, МБАЛ „Св. Панталеймон" и УМБАЛ „СОФИЯМЕД" ЕАД, гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Веселин Иванов Павлов, д.м.н. - Началник Клиника по УНГ болести, „I-ва МБАЛ", гр. СофияРецензия
Външен член  Проф. д-р Павел Дончев Димов, д.м.н. – Началник Клиника по УНГ болести, Университетска болница, Катедра „Оториноларингология и дерматовенерология" при Тракийски университет, гр. Стара ЗагораСтановище
Вътрешен член

 Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на Факултет „Дентална медицина" при МУ – Варна и Началник клиника по лицево-челюстна хирургия при УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД,

гр. Варна

Становище
Вътрешен член Доц. д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м. – Ръководител УС по УНГ болести при МУ - Варна, Клиника по УНГ болести при УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Марио Петров Милков, д.м. – Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия" 
Външен член Доц. д-р Диляна Вичева Вичева, д.м. – Катедра по УНГ болести, Зам.-директор на Медицински Колеж при МУ – Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.12.2015 г. (понеделник) от 12.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​