Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Професор"

АД „ПРОФЕСОР":

доц. Гергана Бончева Ненова, д.оз.н.

Факултет „Обществено здравеопазване"

Специалност: „Управление на общественото здраве"

Дата на публикуване: 15.01.2021 г.