Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Радослав Йосифов Георгиев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Образна диагностика"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Образна диагностика и лъчелечение"  

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 42/ 03.06.2016 г.
Кандидат: д-р Радослав Йосифов Георгиев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-273/19.07.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н. – Началник Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия, МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, д.м.н. – Ръководител на Университетската Катедра по Образна диагностика при МУ-София, УМБАЛ „Александровска"Рецензия
Външен членПроф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. – Ръководител Отделение „Образна диагностика" към УМБАЛ „Д-р Г. Странски" ЕАД – гр. ПлевенРецензия
Външен членПроф. д-р  Милан Тотев, д.м.н.  – Началник отделение по стационарна образна диагностика към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" – гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – Ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Павел Христов Бочев, д.м. – Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Елица Петкова Енчева - Мицова, д.м. – Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Борислав Чаушев, д.м. -  Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Галина Кирова-Недялкова, д.м. – Завеждащ Клиника по образна диагностика при МБАЛ „Токуда болница", гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.10.2016 г. (петък) в зала „Проф. д-р Лука Пранчев" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна.