Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 25.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Нервни болести"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Нервни болести и невронауки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 34/ 03.05.2016 г.
Кандидат: доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-208/ 14.06.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. – Ръководител Катедра „Нервни болести и невронауки" при МУ-Варна, Началник първа клиника по нервни болести при УМБАЛ „Св. Марина" – ВарнаРецензия
Външен член Акад. проф. д-р Екатерина Благоева Титянова, д.м.н. – Началник клиника по функционална диагностика на нервната система, ВМА – София Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Димитър Миленов Минчев, д.м. – Катедра „Нервни болести и невронауки" при МУ-Варна до 18.03.2012 г. Рецензия
Външен член Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н. – Началник Клиника по неврохирургия при болница „Пирогов" – гр. СофияСтановище
Външен член  Доц. д-р Лиляна Петрова Хавезова, д.м.  – доцент по неврология – гр. ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Георги Иванов Попов, д.м.н.  – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ-Варна до 13.05.2014 г.Становище
Вътрешен член Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. – Катедра „Неврохирургия и УНГ болести" при МУ-Варна, Началник клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Св. Марина" – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. –  Ръководител Катедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина" при МУ - Варна 
Външен член Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, д.м.н. – Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска" - София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
                                                        Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.09.2016 г. (вторник)
                                                                   от 10.30 часа в Заседателна зала на МУ – Варна.
​ ​