Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова, д.м.

​ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
​   Дата на публикуване: 07.10.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Кожни и венерически болести"
Факултет Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС „Дерматовененерология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 42/ 03.06.2016 г.
Кандидат: доц. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-302/ 02.08.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м. – Ръководител УС „Медицински козметик", МК към МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Петранка Петрова Кънева - Троянова, д.м.  – Клиника по Хирургия при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, д.м.н.  – Началник Клиника по Онкодерматология при СБАЛО – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Мирослава Иванова Кадурина, д.м.н.  – Университетска болница „City Clinic" – гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. – Секция „Дерматовенерология" при Тракийски университет, гр. Стара ЗагораСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ- ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Стефанка Рачева Рашкова, д.м. – Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС „Дерматовенерология" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Сиана Колева Щилионова, д.м. – Катедра „Клинични медицински науки" при МУ -Варна 
Външен член Доц. д-р Румяна Калоферова Янкова, д.м. – МУ - Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури щ​е се проведе на 11.11.2016 г. (петък) от 11.30 ч. в Заседателна зала (II-ри етаж) на Медицински университет - Варна.   ​ ​