Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. Виолетка Горанова Тачева, д.ф.

                                                                         ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
                                                                                                                                                              Дата на публикуване: 13.03.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:2. Хуманитарни науки
Професионално направление:2.1. Филология
Научна специалност:„Български език"
Структорно звеноДепартамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт"
Първично звеноКатедра „Славянски езици и комуникация"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Кандидати:Доц. Виолетка Горанова Тачева, д.ф.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-12/07.01.2015 г.Изготвя
Председател​Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п. – Директор Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Йовка Великова Тишева, д.ф. – Факултет „Славянски филологии", Катедра „Български език", СУ „Св. Климент Охридски"Рецензия
Външен членПроф. д.ф.н. Кирил Йовчев Цанков – Катедра „Съвременен български език", ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико ТърновоРецензия
Външен членДоц. Павлина Григорова Кънчева, д.ф. – Център „Езиково обучение, физическо възпитание и спорт", МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. Боян Александров Алексиев, д.ф. – Университет по архитектура, строителство и геодезия, Департамент „Приложна лингвистика и физическа култура", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. Гергана Кирилова Дачева, д.ф.  – Факултет „Славянски филологии",  Катедра „Български език", СУ „Св. Климент Охридски"Становище
Вътрешен членПроф. Иванка Бончева Паунова, д.пс. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Маринела Иванова Грудева, д.п. – Катедра „Здравни грижи", МУ-Варна 
Външен членДоц. Красимира Славчева Алексова, д.ф. – Софийски университет „Св. Климент Охридски", Факултет „Славянски филологии",  Катедра „Български език", гр. София 
                                                                                                                                                                    Резюмета ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.04.2015 г. от 10:00 ч., в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​