Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Теодора Ружанова Таргова-Димитрова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"​ ​ ​
   Дата на публикуване: 30.12.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност:„Терапевтична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Пародонтология и дентална имплантология"
Кандидат:д-р Теодора Ружанова Таргова-Димитрова
Тема на дисертационния труд:„Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Стефан Пеев, д.м.н.

Доц. д-р Димитричка Близнакова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖP-109-305/02.11.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология", ФДМ-Варна Становище
Външен членДоц. д-р Емил Донев Дянков, д.м. - гр. ВарнаРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. – Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ – Варна до 25.05.2012 гРецензия
Външен членПроф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н. - ХБ „Проф. Темелков" - ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. - Катедра „Образна диагностика", ФДМ-СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. – Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова-Танева, д.м.н. – гр. София 
Автореферат ​​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.01.2016 г. от 15:30 ч. в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ – Варна. ​ ​