Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Трифон Георгиев Червенков, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 05.08.2016 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Клинична имунология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Медицинска генетика"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр.18/ 08.03.2016 г.
Кандидат:д-р Трифон Георгиев Червенков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-161/ 09.05.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м. - Ръководител Катедра „Медицинска генетика" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, д.м.н. - Ръководител Катедра „Медицинска биология", Зам.-ректор по Научна дейност при Медицински университет  - ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Мария Християнова Стоименова-Николова, д.м.н. - Завеждащ отдел Имунология при НЦЗПБ, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Елисавета Йорданова Наумова, д.м.н. - Началник клиника по Клинична имунология при УМБАЛ „Александровска", Катедра „Клинична лаборатория и клинична имунология" при МУ - СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Анастасия Петрова Михайлова, д.м. - Катедра „Клинична лаборатория и клинична имунология" при Медицински университет - СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Красимира Спасова Халачева, д.м. - секция Имунология на Катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика" при Тракийски университет гр. Стара ЗагораСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Светлозар Петров Балев, д.м. - Катедра „Клинични медицински науки" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Бистра Цанева Калчева, д.х. - Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" при МУ - Варна   
Външен членДоц. д-р Мария Николаева Симеонова, д.м. - Ръководител на сектор „Медицинска генетика" при Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика", Научен секретар на МУ-Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.09.2016 г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала (II-ри етаж), сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна.

​ ​