Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Виолета Стефанова Стратиева

ПРИСЪЖДАНЕ ​ОНС ​​"ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 25.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:д-р Виолета Стефанова Стратиева
Тема на дисертационния труд:Плацентарна дисфункция - скринингов метод за оценка на риска"
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Костов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-125/22.04.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., Ръководител Катедра „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – Университетска АГ болница „Майчин дом" – гр. София, Началник Клиника „Бременност с повишен риск"Рецензия
Външен член Проф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м. – САГБАЛ „Доц. Щерев", гр. София, Завеждащ клиника  Становище
Вътрешен член Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м. –  Катедра „Акушерство и гинекология" при МУ-Варна Становище
Външен член Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев, д.м.н. – Началник клиника „Фетална морфология" – САГБАЛ „Майчин дом" гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м. – Катедра „Акушерство и гинекология" при МУ - Варна 
Външен член Доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м. – МУ – Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на На​учното жури ще се проведе на 09.09.2016 г. /петък/ от 09.00 ч. във III-та аудитория /ет. 4/ на Медицински университет - Варна.  ​ ​

 

 ​