Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. д-р Ангел Борисов Ангелов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 20.08.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Съдова хирургия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Сърдечно – съдова хирургия и ангиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 43/ 31.05.2019 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Ангел Борисов Ангелов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-241/ 26.07.2019 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р. Веселин Петров Петров, д.м. –
ПН 7.1. Медицина, Факултет „Медицина", МУ-Варна
Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МБАЛ „Национална кардиологична болница", гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. –
ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина", МУ-Варна
Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Аджибадем Сити Клиник Токуда болница, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Димитър Петков Петков, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Тракийски университет - Стара ЗагораСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет „ Медицина", МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Васил Марков Божков, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет „Медицина", МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Андрея Прокопиев Андреев, д.м. - ПН 7.1. Медицина, МУ-Плевен 
Вътрешен членДоц. д-р Антон Йорданов Тонев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Факултет „Медицина", МУ-Варна 

Резюмета на научните трудове БГ, EN

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.09.2019 г. от 12.30 ч. в учебна зала № 322 в Клиника по Съдова хирургия, ет. 3, УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна ​ ​