Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Терапевтична стоматология"
Факултет„Дентална медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Пародонтология и дентална имплантология"
Кандидат:доц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Оралната медицина и диагностични панели"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-401/ 05.07.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ- ВарнаРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. – специалност „Орална и лицево-челюстна хирургия", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Деян Тонев Желев, д.м.н. – специалност „Гастроентерология", МУ-СофияРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. – специалност „Клинична имунология", Национален Център по заразни и паразитни болести, СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ-СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м. – специалност „Дерматология и венерология", МУ-СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – специалност „Орална хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Лидия Георгиева Катрова, д.м. - специалност „Терапевтична стоматология", МУ-София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.09.2018 г. от 12.00 ч. в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров" на Факултет „Дентална медицина" при Медицински университет-Варна. ​ ​