Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Анестезиология и интензивно лечение"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-293/ 30.05.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. – специалност „Анестезиология и интензивно лечение", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Атанас Георгиев Темелков, д.м.н. – специалност „Анестезиология и интензивно лечение", УМБАЛ „Александровска" - гр. СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, д.м. – специалност „Анестезиология и интензивно лечение" , УМБАЛ - гр. Стара ЗагораСтановище
Външен членДоц. д-р Мария Атанасова Костадинова, д.м. – специалност „Анестезиология и интензивно лечение", УМБАЛ „Света Анна" - гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Камелия Тодорова Цветанова, д.м. – специалност „Анестезиология и интензивно лечение", УМБАЛ „Георги Странски" - гр. ПлевенСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Никола  Йорданов Колев, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", МУ-Варна   Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Антон  Йорданов Тонев, д.м. – специалност „Обща хирургия", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Теодора Недева Шербанова, д.м. – специалност „Анестезиология и интензивно лечение", Русенски университет „Ангел Кънчев" 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.10.2018 г. от 14.30 ч. в Учебна зала 1 на КАСИМ при УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна. ​ ​