Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.04.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Хирургия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Обща и оперативна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 12/ 08.02.2019 г.
Кандидат:Д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-146/ 08.04.2019 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р. Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", МУ-ВарнаРецензия - BG
Рецензия - EN
Външен членПроф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. – специалност „Хирургия", МБАЛ „Доверие", гр. СофияРецензия - BG
Рецензия - EN
Външен членПроф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. – специалност „Хирургия", МБАЛ „Токуда болница София" АД, гр. СофияСтановище - BG
Становище - EN

Външен членПроф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н. – специалност „Хирургия", „IV МБАЛ София" ЕАД, гр. СофияСтановище - BG
Становище - EN
Вътрешен член
Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. – специалност „Обща хирургия", МУ-ВарнаСтановище - BG
Становище - EN
Вътрешен членПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", МУ-ВарнаСтановищe - BG
Становище - EN
Вътрешен членДоц. д-р Антон Йорданов Тонев, д.м. – специалност „Обща хирургия", МУ-ВарнаСтановище - BG
Становище - EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м. – специалност „Хирургия", УМБАЛ „Александровска", гр. София 
Вътрешен членДоц. д-р Дилян Петров Петров, д.м. – специалност „Хирургия", МУ-Варна 

Резюмета на научните трудове д-р Веселин Маринов Маринов, д.м..​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.05.2019 г. от 11.00 ч. в Катедра „Обща и оперативна хирургия", ет. 6, УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна ​ ​