Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м.

ПРИДОБИВАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
Дата на публикуване: 10.09.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:Акушерство и гинекология"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Инвазия в лимфните и кръвоносните съдове при ендометриален ендометроиден карцином – I стадий по FIGO"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-237/26.07.2019 г.
ПредседателПроф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина"Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. - ПН 7.1. Медицина, УМБАЛ „Св. Марина" - ПлевенРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Асен Иванов Николов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, „Университетска акушеро-гинекологична болница" Майчин дом", гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, д.м.н. - ПН 7.1. Медицина, ВМА, гр. София Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина"Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, Факултет "Медицина"Становище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Петър Цанков Марков, д.м. - ПН 7.1. Медицина, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда – София, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Светлозар Николов Стойков, д.м. – ПН 7.1. Медицина, филиал Велико Търново към МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Екатерина Христова Учикова, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ - Пловдив 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.10.2019 г. от 12.00 ч.
в III –та аудитория на Медицински университет-Варна.