Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Антоний Тончев Филипов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 31.08.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Хирургия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Обща и оперативна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 8/ 28.01.2020 г.
Кандидат:Доц. д-р Антоний Тончев Филипов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-169/ 03.06.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н.– професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н.– професионално направление 7.1. Медицина, „IV МБАЛ - София" ЕАД, гр. София;

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членПроф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, МБАЛ „Доверие", гр. София

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членПроф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, гр. София;

Рецензия БГ

Рецензия EN

Вътрешен членПроф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н.- професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Кириен Цветанов Кьосев, д.м.  - професионално направление 7.1. Медицина, ВМА, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, д.м.н - професионално направление 7.1. Медицина, УМБАЛ „Свети Георги", гр. Пловдив 
Вътрешен членДоц. д-р Антон Йорданов Тонев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна 
Резюмета на научните трудове БГ, EN ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30 септември 2020 г. от 13.00 ч. ​ ​