Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Георги Петков Илиев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Ушно-носно-гърлени болести"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Неврохирургия и УНГ болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Георги Петков Илиев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-292/ 30.05.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Пламен Костов Недев д.м.н. – специалност „Оториноларингология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н. – специалност „Ушно-носно-гърлени болести", УМБАЛ „СОФИЯМЕД" ЕАД, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Валентин Костов Стоянов, д.м. – специалност „Ушно-носно-гърлени болести", Тракийски Университет, гр. Стара ЗагораРецензия
Външен членПроф. д-р Диляна Вичева Вичева, д.м. – специалност „Ушно-носно-гърлени болести", МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Христо Кирилов Златанов, д.м. – специалност „Ушно-носно-гърлени болести", ВМА, гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м. – специалност „Оториноларингология", МУ-Варна  Становище
Вътрешен членДоц. д-р Марио Петров Милков, д.м. – специалност „Оториноларингология", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Асен Валентинов Куцаров, д.м. – специалност „Ушно-носно-гърлени болести", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Венцислав Тодоров Цветков, д.м. – специалност „Оториноларингология", ВМА, гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.09.2018 г. от 12.00 ч. в Заседателна зала, етаж II-ри на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​