Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Главен асистент" - Приключили


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 86 / 06 октомври 2020 г.
____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване“
Първично звено: Катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“
Специалност: „Електронизация“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.01.2021 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Обща и оперативна хирургия“
Специалност: „Хирургия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2021 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация“
Първично звено: Катедра „Организация и икономика на фармацията“
Специалност: „Управление на общественото здраве (организация на здравеопазването и фармацията)“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2021 г.  от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет  „Фармация“
Първично звено: Катедра „Фармацевтични технологии“
Специалност: „Фармацевтична химия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2021 г. от 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет  „Медицина“
Първично звено: Втора Катедра по вътрешни болести
Специалност: „Гастроентерология“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2021 г. от 13.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Медицина“
Първично звено: Катедра ,,Ортопедия и травматология“
Специалност: „Ортопедия и травматология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.01.2021 г. от 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Медицина“
Първично звено: Катедра ,,Ортопедия и травматология“
Специалност: „Ортопедия и травматология“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.01.2021 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина“
Първично звено: Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“
Специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.01.2021 г. от 12.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация“
Първично звено: Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“
Специалност: „Управление на общественото здраве (управление на процесите в токсикологията)“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.01.2021 г. от 15.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Фармация“
Първично звено: Катедра „Физика и биофизика“
Специалност: „Медицинска физика“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.01.2021 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Дентална медицина“
Първично звено: Катедра „Орална хирургия“
Специалност: „Орална хирургия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.01.2021 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Обществено здравеопазване“
Първично звено: Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“
Специалност: „Кинезитерапия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.01.2021 г. от 11.30 ч.

____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Шумен
Първично звено: Катедра „Здравни грижи“
Специалност: „Управление на здравните грижи“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.01.2021 г. от 11.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 53 / 12 юни 2020 г.
____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести"

Специалност: „Вътрешни болести"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.09.2020 г. от 13.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"

Специалност: „Биохимия"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.09.2020 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Клинични медицински науки", Учебен сектор „Медико - биологични науки"

Специалност: „Химия"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Медицински колеж – Варна

Първично звено: Учебен сектор „Инспектор обществено здраве"

Специалност: „Управление на здравните грижи"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Сливен на Медицински университет - Варна

Първично звено: Катедрата „Здравни грижи"

Специалност: „Управление на здравните грижи"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2020 г. от 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Медицински колеж – Варна

Първично звено: Учебен сектор „Помощник-фармацевт"

Специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.09.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория"

Специалност: „Обща медицина"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.09.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Хирургически болести", Учебен сектор „Коремна хирургия"

Специалност: „Хирургия"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.09.2020 г. от 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Първа катедра по вътрешни болести, Учебен сектор „Белодробни болести"

Специалност: „Пневмология и фтизиатрия"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.09.2020 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Велико Търново на Медицински университет - Варна

Първично звено: Катедра „„Здравни грижи"

Специалност: Управление на здравните грижи"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.09.2020 г. от 13.00 ч.
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 8 / 28 януари 2020 г.


_____________________________________________________________________________________________


Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Химия"

Специалност: „Аналитична химия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.06.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"

Специалност: „Биохимия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.07.2020 от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Фармацевтична химия"

Специалност: „Фармацевтична химия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.06.2020 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Организация и икономика на фармацията"

Специалност: „Управление на общественото здраве"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.06.2020 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Микробиология и вирусология"

Специалност: „Микробиология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.06.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", УС „Обща медицина" и Клиника „Ревматология" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна

Специалност: „Обща медицина"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.06.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Първа катедра по вътрешни болести, УС по Ревматология, и Клиника по ревматология на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна

Специалност: „Ревматология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.06.2020 г. от 12.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"

Специалност: „Епидемиология" (БЕО и АЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.06.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"

Специалност: „Епидемиология" (БЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.06.2020 г. от 12.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"

Специалност: „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)" (БЕО и АЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.06.2020 г. от 09.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Специалност: „Управление на обществено здраве" (БЕО и АЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.06.2020 г. от 14.30 ч.

____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС „Оптометрист" и към „СБОБАЛ - Варна" ЕООД

Специалност: „Очни болести" (БЕО и АЕО) - двама

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.06.2020 г. от 08.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"

Специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)" (БЕО и АЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.07.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Детска дентална медицина"

Специалност: „Детска дентална медицина"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.07.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Детска дентална медицина"

Специалност: „Детска дентална медицина"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.07.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Пародонтология и дентална имплантология"

Специалност: „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.07.2020 г. от 14.15 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"

Специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.07.2020 г. от 15.30 ч.

 _____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Орална хирургия"

Специалност: „Орална хирургия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.07.2020 г. от 13.00 ч.

 _____________________________________________________________________________________________

 
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 62 / 06 август 2019 г.

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина" и Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна

Специалност: „Анестезиология и интензивно лечение"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.11.2019 г. от 08.30 ч. в учебна зала №1 на Катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина" в сградата на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна, ет.3.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по дерматовенерология
Специалност: „Кожни и венерически болести"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.10.2019 г. от 12.00 ч. в зала № 2  на Инфекциозна клиника, Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология" към МУ - Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по дерматовенерология
Специалност: „Кожни и венерически болести"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.10.2019 г. от 13.00 ч. в зала № 2  на Инфекциозна клиника, Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология" към МУ - Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна
Специалност: „Обща и клинична патология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.11.2019 г. от 14.00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна
Специалност: „Обща и клинична патология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.11.2019 г. от 15.00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", УС „Съдебна медицина и деонтология" и Клиника по съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна
Специалност: „Съдебна медицина"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.10.2019 г. от 15.00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Микробиология и вирусология"
Специалност: „Вирусология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.11.2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Медицински университет – Варна, 2 етаж.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна
Специалност: „Психиатрия"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.11.2019 г. от 12.00 ч. в Рапортна зала на Психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Психиатрия и медицинска психология"
Специалност: „Медицинска психология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.11.2019 г. от 11.00 ч. в Рапортна зала на Психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Микробиология и вирусология" и Лаборатория по микробиология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна
Специалност: „Микробиология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.11.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Медицински университет – Варна, 2 етаж.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация"
Първично звено: Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия"
Специалност: „Токсикология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.11.2019  г. от 10.00 ч. в зала 406 на Факултет Фармация – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация"
Първично звено: Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Специалност: „Биохимия"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.11.2019 г. от 10.00 ч. в зала 506 на Факултет Фармация - Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация"
Първично звено: Катедра „Фармацевтична химия"
Специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещест"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.10.2019 г. от 11.00 ч. в зала 315 в Медицински колеж-Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично звено: Катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра"
Специалност: „Управление на здравните грижи" (българоезично обучение)


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.10.2019 г. от 11.00 ч. в зала 207 на Медицински колеж – Варна, бул. „Цар Освободител" 84.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично звено: Катедра „Здравни грижи", УС „Управление на здравните грижи и логопедия"
Специалност: „Управление на здравните грижи" (българоезично обучение)


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.10.2019 г. от 13.30 ч. в зала №207 на Медицински колеж – Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Шумен
Първично звено: Катедра „Здравни грижи"
Специалност: „Управление на здравните грижи"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.10.2019 г. от 11.30 ч. в Първа аудитория, 4 етаж на Филиал Шумен.

____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Шумен
Първично звено: Катедра „Здравни грижи"
Специалност: „Управление на здравните грижи"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.10.2019 г. от 09.30 ч. в Първа аудитория, 4 етаж на Филиал Шумен.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"
Първично звено: Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия" - двама


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.11.2019 г. от 12.30 ч.в сградата на Факултет по дентална медицина, Аудитория №103.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"
Първично звено: Катедра „Детска дентална медицина"
Специалност: „Детска дентална медицина"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.10.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 613, ет.6 на Факултет „Дентална медицина".

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Ортопедия и травматология" и Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна
Специалност: „Ортопедия и травматология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.11.2019 г./петък/ от 11.00 ч. в  Заседателна зала, етаж 2 на сградата Ректорат на Медицински университет- Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Ортопедия и травматология" и Клиника по ортопедия и травматология към МБАЛ „Света Анна" АД - Варна
Специалност: „Ортопедия и травматология"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.11.2019 г./петък/ от 11.30 ч.в  Заседателна зала, етаж 2 на сградата Ректорат на Медицински университет- Варна.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"
Първично звено: Катедра „Очни болести и зрителни науки"
Специалност: „Очни болести"


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.10.2019 г./петък/ от 10.30 ч. в зала № 214 в сградата на СБОБАЛ - Варна.


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 12 / 08 февруари 2019 г.


Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“
Специалност: „Фармакология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.05.2019 г. от 9.00 часа в УЗ № 1 (307) Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Първа катедра по вътрешни болести“, УС по белодробни болести и алергология
Специалност: „Пневмология и фтизиатрия“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.05.2019 г. от 14.00 ч. в зала 901 на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
​Първично звено: Катедра „Първа катедра по вътрешни болести“, УС по кардиология
Специалност: „Кардиология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.05.2019 г. от 12.30 ч. в  зала 402 на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Очни болести и зрителни науки“
Специалност: „Очни болести“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.05.2019 г. от 8.00 часа в зала 220 на Медицински колеж - Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
​Първично звено: Катедра „Микробиология и вирусология“
Специалност: „Вирусология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.05.2019 г. от 10:30 ч. в РЗИ, ет.8, ст. 803
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Хирургични болести“
Специалност: „Хирургия“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.05.2019 г. от 13.00 часа в УЗ 1001, ет.10 на УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
​Първично звено: Катедра „Физиология и патофизиология“, УС по физиология
Специалност: „Физиология на животните и човека“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.05.2019 г. от 10.30 часа в зала 406-2 на УС по физиология
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Втора катедра по вътрешни болести“
Специалност: „Хематология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.05.2019 г. от 14.00 часа, Зала на Клинична хематология,  УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД гр. Варна
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация“
Първично звено: Катедра „Биология“
Специалност: „Медицинска биология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.05.2019 г. от 11.00 часа в Медицински колеж, стая 420, ет. 4
__________________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване“
Първично звено: Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации“

​ Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.05.2019г. от 13.00 ч. в зала 402  в РЗИ