Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Процедури за заемане на академична длъжност „главен асистент“


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 86 / 06 октомври 2020 г.
____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване“
Първично звено: Катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“
Специалност: „Електронизация“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.01.2021 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина“
Първично звено: Катедра „Обща и оперативна хирургия“
Специалност: „Хирургия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2021 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация“
Първично звено: Катедра „Организация и икономика на фармацията“
Специалност: „Управление на общественото здраве (организация на здравеопазването и фармацията)“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2021 г.  от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет  „Фармация“
Първично звено: Катедра „Фармацевтични технологии“
Специалност: „Фармацевтична химия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2021 г. от 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет  „Медицина“
Първично звено: Втора Катедра по вътрешни болести
Специалност: „Гастроентерология“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2021 г. от 13.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Медицина“
Първично звено: Катедра ,,Ортопедия и травматология“
Специалност: „Ортопедия и травматология“

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.01.2021 г. от 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Медицина“
Първично звено: Катедра ,,Ортопедия и травматология“
Специалност: „Ортопедия и травматология“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.01.2021 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина“
Първично звено: Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“
Специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.01.2021 г. от 12.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация“
Първично звено: Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“
Специалност: „Управление на общественото здраве (управление на процесите в токсикологията)“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.01.2021 г. от 15.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Фармация“
Първично звено: Катедра „Физика и биофизика“
Специалност: „Медицинска физика“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.01.2021 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Дентална медицина“
Първично звено: Катедра „Орална хирургия“
Специалност: „Орална хирургия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.01.2021 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет ,,Обществено здравеопазване“
Първично звено: Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“
Специалност: „Кинезитерапия“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.01.2021 г. от 11.30 ч.

____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Шумен
Първично звено: Катедра „Здравни грижи“
Специалност: „Управление на здравните грижи“
 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.01.2021 г. от 11.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________