Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м.

ПРИДОБИВАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
Дата на публикуване: 03.02.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Медицина на бедствените ситуации"
Факултет„Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина"
Кандидат:проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м.
Тема на дисертационния труд:Защита на населението при риск от наводнения във Варненска област"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-429/20.12.2019 г.
ПредседателПроф. д-р Красимир Борисов Гигов, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Факултет "Обществено здравеопазване"Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Никола Георгиев Шопов, д.м. - ОВО 7. Здравеопазване и спорт, ВМА – гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Румен Петров Константинов, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Факултет "Обществено здравеопазване"Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, д.м.н. - ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ - ПловдивСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Факултет „Обществено здравеопазване"Становище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Вили Славчев Захариев, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ - СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членПолк. доц. д-р Димо Илиев Димов, д.м. - ОВО 7. Здравеопазване и спорт, ВМА - гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Георгиев Ставрев, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Факултет „Обществено здравеопазване", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Десислава Аврамова Тодорова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ – София 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.03.2020 г. от 14.00 ч. в РЗИ–Варна, зала 403.

​ ​