Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Калин Колев Михов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"
   Дата на публикуване: 31.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звено Катедра „Ортопедия и травматология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат: д-р Калин Колев Михов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-277/ 30.05.2018 гИзготвя
Председател Проф. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н. – специалност „Ортопедия и травматология", МУ-Варна Становище
Външен член Доц. д-р Венци Бончев Росманов, д.м. – специалност „Ортопедия и травматология", МБАЛ „Св. Панталеймон" – ПлевенРецензия
Външен член Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, д.м.н. – специалност „Ортопедия и травматология", Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Софиямед" - СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Асен Тодоров Балтов, д.м. – специалност „Ортопедия и травматология", УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"- СофияСтановище
Външен член

 Проф. д-р Диян Енчев Милушев, д.м. – специалност „Ортопедия и травматология",

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"- София

Становище
Външен член Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н. – специалност „Ортопедия и травматология", МЦ „Света Екатерина" – гр. ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м. – специалност „Ортопедия и травматология", МУ-Варна   Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. – специалност „Неврохирургия", МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Йордан Кондев Андонов, д.м. – специалност „Ортопедия и травматология", УМБАЛ „Канев" - гр. Русе 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.08.2018 г. от 11.30 ч.  в Заседателна зала в сграда Ректорат на МУ – Варна. ​ ​