Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.

ПРИДОБИВАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
Дата на публикуване: 19.02.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.3. Фармация
Специалност:Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
Факултет„Фармация"
Първично структурно звеноКатедра „ Фармакология, токсикология и фармакотерапия "
Кандидат:доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.
Тема на дисертационния труд:Идентификация, анализ и оценка на фармакокинетични и фармакодинамични лекарствени взаимодействия"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-12/21.01.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Факултет „Фармация", МУ-ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Витан Даков Влахов, д.м.н. - ОВО 7. Здравеопазване и спорт, гр. София Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, д.м.н. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ – СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Славина Кирилова Сурчева, д.м. - ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ-СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. фарм. Илия Желев Славов, д.б. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Факултет „Фармация", МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. Вирджиния Йорданова Цанкова, д.ф. - ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ-СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Факултет „Фармация", МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. маг. фарм. Анна Христова Тодорова, дм. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Факултет „Фармация", МУ-Варна 
Външен членДоц. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, д.ф. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ-София 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.03.2020 г. от 10.30 ч.

в зала 816, Факултет „Фармация".

​ ​