Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Камелия Жечкова Братоева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Патофизиология""
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Физиология и патофизиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:д-р Камелия Жечкова Братоева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-291/ 30.05.2018 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Радко Златков Радев, д.м. – специалност „Патофизиология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Александър Георгиев Стойнев, д.м.н. - специалност  „Патофизиология", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Анна Найденова Толекова, дм. – специалност „Физиология на животните и човека", Тракийски университет, гр. Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. д-р Калинка Маринова Демирева, д.м. - специалност „Патофизиология", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. - специалност „Физиология на животните и човека", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Маргарита Стефанова Великова, д.м. – специалност „Физиология на животните и човека", МУ-Варна  Становище
Вътрешен членДоц. д-р Пиарета Пенчева Николова, д.м. – специалност „Физиология на животните и човека", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, д.м. – специалност „Физиология на животните и човека", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н. – специалност „Физиология на животните и човека", гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала, етаж II-ри на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​