Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност: „ Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Структурно звено Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018г.
Кандидат:доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-275/ 29.05.2018 г
Председател Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева-Филипова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Асен Петков Петков, д.м.н. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ВМА, гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет – Стара ЗагораСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазането и фармацията", МУ- Варна 
Външен членДоц. д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова, д.м.– специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет – Стара Загора    
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.09.2018 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Медицински университет - Варна. ​ ​