Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Милена Красимирова Божкова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Микробиология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Микробиология и вирусология"
Публикуван в ДВ брой/дата:ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Милена Красимирова Божкова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-304/ 31.05.2018 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м. – специалност „Микробиология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, д.м.н. – специалност „Микробиология", Национален Център по заразни и паразитни болести, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м. – специалност „Микробиология", МУ-ПлевенРецензия
Външен членПроф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н. – специалност „Микробиология", Национален Център по заразни и паразитни болести, гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, д.м.н. – специалност „Микробиология", МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, д.м. - специалност „Микробиология", МУ-София Становище
Вътрешен членДоц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м. – специалност „Вирусология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Веселин Колев Русев, д.м. – специалност „Микробиология и вирусология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Иванка Илиева Гергова, д.м. – специалност „Микробиология и вирусология", ВМА, гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.10.2018 г. от 12.00 ч. Заседателна зала, етаж II-ри на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​