Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Николай Владимиров Цонев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Онкология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Пропедевтика на вътрешните болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Николай Владимиров Цонев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-306/ 31.05.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Иван Щерев Донев, д.м. – специалност „Онкология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – специалност „Вътрешни болести", МБАЛ „Света Анна", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Константа Велинова Тимчева, д.м.н. – специалност „Онкология", МБАЛ „Надежда", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Галина Петрова Куртева, д.м. – специалност „Онкология", УСБАЛО ЕАД, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м. – специалност „Онкология", Клиника по химиотерапия и онкология при ВМА, гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – специалност „Онкология", МУ-Варна Становище
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – специалност „Онкология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – специалност „Обща и клинична патология", МУ-Варна  
Външен членДоц. д-р Христо Ганчев Георгиев, д.м. – специалност „Пулмология и фтизиатрия", ДББ, гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.10.2018 г. от 12.00 ч. в Заседателна зала, етаж II-ри на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​