Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 18.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Факултет Обществено здравеопазване
Първично структурно звено Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат:доц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.
Тема на дисертационния труд: „Медико-социални проблеми на инвалидността в медицинската експретиза"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-256/ 16.05.2018 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Медицински университет – ПлевенРецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Председател на НПО „Сдружение Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Стоянка Желева Попова, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ - ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. –  специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет – Стара ЗагораСтановище
Външен член Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Болница „Токуда"- гр. СофияСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ - ВарнаСтановище
 
Вътрешен член Доц. Мария Атанасова Вълканова-Иванова, д.п. – специалност „Гражданско и семейно право", МУ - Варна 
Външен член Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Медицински университет – Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.07.2018 г. от 10.00 ч. в зала 816 в сградата на факултет „Фармация" при МУ-Варна. ​ ​