Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.н.


   ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
           Дата на публикуване: 06.11.2019 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (експертиза на работоспособността)" (БЕО и АЕО)

Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Хигиена и епидемиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Кандидат:доц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-313/07.10.2019 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Катедра „Хигиена и епидемиология", Факултет „Обществено здравеопазване"Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска д.м.н. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет - ПлевенРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Факултет „Обществено здравеопазване"Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, гр. ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Пламен Стоянов Димитров, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Национален център по обществено здраве и анализи, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Елена Младенова Шипковенска – д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет - СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Факултет „Обществено здравеопазване"Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. Гена Георгиева Грънчарова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – Плевен 
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Факултет „Обществено здравеопазване" 
Резюмета на научните трудове БГ, EN  ​
Научното жури насрочи дата за провеждане на заключителното си заседание - 06.12.2019 г. от 11:30 ч. в зала на Докторантско училище на 3 ет. в сграда Ректорат на Медицински университет Варна. ​ ​