Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Радостина Лозанова Анастасова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 13.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Специалност:„Терапевтична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат:д-р Радостина Лозанова Анастасова
Тема на дисертационния труд:„Ранна кариесна диагностика и поправка на обтурации при минимално инвазивно лечение на зъбния кариес" 
Научен ръководител:  Проф. д-р Владимир Панов, д.м.н. и доц. инж. Цанка Дикова, д.т.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-221/ 26.04.2018 г.
Председател Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ- СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова-Танева, д.м.н. – специалност „Терапевтична стоматология", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Нешка Атанасова Манчорова-Велева, д.м.  – специалност „Терапевтична стоматология", МУ - ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, д.м. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Миглена Илиева Балчева, д.м. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ - Варна 
Външен член Доц. д-р Георги Томчев Томов, д.м. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ - Пловдив 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 29.06.2018 г. (петък) от 14.00 ч. в аудитория

„Доц. д-р Димитър Клисаров" на ФДМ към МУ-Варна.

​ ​