Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 12.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Специалност:„Детска стоматология"
Факултет„Дентална медицина"
Първично структурно звено„Детска дентална медицина"
Кандидат:доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Комплексно дентално лечение на деца под обща анестезия"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-533/ 07.08.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ- ВарнаРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н. - специалност „Протетична дентална медицина", гр. СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – специалност „Орална хирургия", МУ-ВарнаРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Вера Борисова Крумова, д.м. –  специалност „Ортопедична стоматология" (ортодонтия), МУ-Варна до ноември 2017 г.Становище
Външен членПроф. д-р Емилия Христова Георгиева, д.м. – специалност „Педиатрия", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, д.м.н. – специалност „Протетична дентална медицина", МУ-СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ-СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. – специалност „Терапевтична стоматология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Катерина Димитрова Иванова, д.м. – „Детска дентална медицина", гр. Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 28.09.2018 г. от 14:00 ч. в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров" на Факултет „Дентална медицина" при Медицински университет - Варна. ​ ​