Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"  ​
   Дата на публикуване: 16.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност: „Нефрология"  
Факултет Медицина
Първично структурно звено Втора катедра по вътрешни болести
Кандидат:доц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.
Тема на дисертационния труд: „Диагностика и лечение на минералните и костни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания на консервативно и диализно лечение"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-364/18.06.2018 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Валентина Христова Маджова д.м. – специалност „Нефрология", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Диана Христова Йонова, д.м.н. –  специалност „Нефрология", УМБАЛ „Лозенец", гр. София Рецензия
Външен член Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, д.м.н. – специалност „Нефрология", УМБАЛ „Александровска", гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Ненов Стефанов, д.м.н. – специалност „Нефрология"  ДКЦ „Св. Климентина", гр. ВарнаСтановище
Външен член  Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, д.м. – специалност „Нефрология",  Клиника по диализа УМБАЛ „Пирогов"Становище
Вътрешен член  Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова д.м. – специалност „Нефрология", МУ - Варна  Становище
Вътрешен член  Доц. д-р Кирил Светославов Ненов, д.м. – специалност „Нефрология", МУ - Варна  Становище
 
Вътрешен член  Проф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м. -   специалност „Ендокринология", МУ - Варна 
Външен член Доц. д-р Ненчо Желев Ненчев, д.п. – специалност „Нефрология", Клиника по диализа УМБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.08.2018 г. от 12.00 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на УМБАЛ „Света Марина" EAД – Варна. ​ ​