Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Цветелина Костадинова Попова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Вирусология"
Структурно звеноМедицински колеж
Първично звеноУС „Медицински лаборант"
Публикуван в ДВ брой/дата:ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:д-р Цветелина Костадинова Попова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-388/ 26.06.2018 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м. – специалност „Вирусология", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Радка Младенова Аргирова, д.м.н. – специалност „Вирусология", Болница Токуда, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н. – специалност „Микробиология", Национален Център по заразни и паразитни болести, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Любомира Крумова Николаева-Гломб д.м. – специалност „Вирусология", Национален Център по заразни и паразитни болести, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. Петя Динкова Генова-Калу, д.б. – специалност „Вирусология", Национален Център по заразни и паразитни болести, гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – специалност „Микробиология", МУ-Варна Становище
Вътрешен членДоц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м. – специалност „Микробиология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Диана Миленова Радкова, д.м. – специалност „Инфекциозни болести", МУ-Варна  
Външен членДоц. д-р Веселин Колев Русев, д.м. – специалност „Вирусология", МБАЛ Д-р Добри Беров,
гр. Нови Пазар
 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.10.2018 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на МУ-Варна. ​ ​