Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 27.10.2020 г. ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Неврохирургия"
Структурно звеноФакултет  „Медицина"
Първично звеноКатедра  „Неврохирургия и УНГ болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 53/12.06.2020 г.
Кандидат:доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-299/ 07.08.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД, гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Венелин Милославов Герганов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. СофияСтановища БГ
Становища EN
Външен членПроф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Военномедицинска академия, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Христо Богданов Желязков, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - ПловдивСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Тони Данков Аврамов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.11.2020 г. от 13:00 ч.