Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Веселин Добрев Вълков, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Кардиология"
Структурно звено:Факултет „Медицина"
Първично звено:Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:д-р Веселин Добрев Вълков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-288/ 30.05.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – специалност „Кардиология", МБАЛ „Света Анна", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – специалност „Кардиология", МБАЛ „Национална кардиологична болница" – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – специалност „Кардиология", СБАЛ по Кардиология, гр. ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Нина Николова Гочева, д.м. – специалност „Кардиология", МБАЛ „Национална кардиологична болница" ЕАД, гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м. – специалност „Вътрешни болести", МУ-Варна   Становище
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-Варна   Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Мария Негринова Негрева, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. – специалност „Кардиология", МБАЛ „Света Анна", гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.10.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала, етаж II-ри на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​