Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Професионални болести"
Структурно звено Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 36/27.04.2018 г.  
Кандидат: доц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-278/30.05.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева - Попова, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Златка Борисова Стойнева – Паскалева, д.м. - специалност  „Професионални болести", УМБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Господинка Радева Пракова, д.м. - специалност „Професионални болести", Тракийски университет, гр. Стара ЗагораРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н. - специалност „Нервни болести", МУ-ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Лиляна Димитрова Димитрова, д.м. - специалност „Професионални болести", гр. ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Коста Димитров Костов, д.м. - специалност „Нервни болести", Медицински институт - МВР, гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Борислав Димитров Иванов, д.м. - специалност „Нервни болести", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член

Проф. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н. – специалност „Нервни болести", МУ-Варна

 

 
Външен членДоц. д-р Кера Петрова Гроздева, д.м. – специалности „Хигиена на детска юношеска възраст", „Обща хигиена", гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 04.09.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Медицински университет - Варна. ​ ​